Биологиядағы оқушылардың мектептен тыс іс – әрекеттерін ұйымдастыруға мета – тақырыптық көзқарас

Тәліпова Айсұлу Молдабайқызы

Биология пәні мұғалімі

№16 Т.Айбергенов атындағы орта мектебі

Мазмұны
Кіріспе … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3

Негізгі бөлім……………………………………………………………………………………..
1. Биол
огиядағы оқушылардың мектептен тыс іс – әрекеттерін ұйымдастыруға мета – тақырыптық көзқарас
1.1 Білім берудің негізгі сатысында биологияны оқытудың мақсаты …..4
1.2 Биология пәні бойынша оқушылардың сыныптан тыс зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі … … … … … … . … … … … … … … .  9
2.Биология курсынан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
2.1 Биология пәнінен сыныптан тыс жұмыстар ………………………….11                                               Қорытынды … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … …  13
Әдебиеттер тізімі … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Кіріспе
     Зерттеудің  көкейкестілігі.                                                                                                Қазіргі кездегі қоғам дамуының заңдылығы мектеп оқушыларының рухани, интелектуалды және физикалық жан-жақты дамыған, білімпаз шығармашылығы белсенді, тұрақты өз бетінше білім жетіліруде ынталы және дағдысы қаланған кез келген өмірлік мәселелерді шешу мақсатында тәуелсіз елімізде бірқатар ілгері жұмыстар қарастырылып, олардың жүзеге асудағы нақты шаралары белгіленді. 
   “Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында” орта білім берудің мақсаты жылдам өзгеріп дүние жағдайларында алынған терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін- өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп көрсетеді. Осындай күрделі мақсаттың жүзеге асуы білім берудің үздіксіздігін қамтамасыз ету жағдайына байланыстылығын да көрсетті. Республикада бұл міндеттердің шешу жолы білім берудің қосымша дамыту бағдарламаларында айқындалады. Сондай -ақ  “ҚР тәлім тәрбие тұжырымдамасында” үздіксіз тәрбиенің негізі – ұлттық тәлім тәрбие деп қарастырады. Мұнда әрбір халықтың тәлім -тәрбиелік мұрасы- мәдениеттің құнды бөлігі немесе қазақ халқының педагогикалық ой -пікірлерін бүкіл оқу тәрбие жүйесінің тірегіне айналдыруды көздейді. 


      Осыған орай, мектепте оқушыларды тек сабақта немесе сыныпта ғана тәрбиелеп және қалыптастырып қана қоймай, сыныптан тыс жұмыстарда да тәрбиелеу қажеттілігі маңызды болып отыр. 
     Сыныптан тыс тәрбие жұмысы тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде соған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған және сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие жұмысының дербес түрі. Ол әртүрлі тәрбие әрекеттерінің жиынтығы ретінде оқушылардың кең көлемде әрі терең, жан жақты тәрбиелік ықпал ете алады. 


    Бүгінгі таңда оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарда дамытудың қажеттілігі мен мектепте, мектептен тыс ұйымдардың ұлттық тәлім тәрбие берудегі қызметінің жан жақты жүзеге асырылмауы және мектепте сыныптан тыс жұмыстарда оқушыларға арналған ғылыми негізделген әдістеменің тапшылығы арасындағы қарама -қайшылық нақты көрініс алып отырғандығы байқалады. Бұл қайшылықтардың шешімін табу зерттеу жұмысымыздың тақырыбын “Биологиялық кештерді ұйымдастыру және өткізу” деп таңдауға мүмкіндік берді.

 

 

 

 

 


Зерттеу мақсаты: Биологиядан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың жолдарын теориялық тұрғыдан негіздеу. 
Зерттеу нысаны: биологиядан сыныптан тыс жұмыстар 
Зерттеу пәні: биология курсында биология пәнінен оқушыларының танымын қалыптастыру. 
Зерттеу міндеттері: 
    Ұйымдастырылған сыныптан тыс шараларда оқушыларға тәрбие берудің ғылыми теориялық мәнін негіздеу. 
     Биологиядан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістерін қарастыру. 
Зерттеу жұмысының құрылымы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1.  Биологиядағы оқушылардың мектептен тыс                                         іс – әрекеттерін ұйымдастыруға мета – тақырыптық көзқарас                                                                    1.1 Білім берудің негізгі сатысында биологияны оқытудың мақсаты

 

   Биологияны оқыту әдісі педагогикалық ғылымдар саласына жатады, сондықтан пәнінің құрылымы оқытудың жалпы білім беру және тәрбиелеу міндеттеріне сай түзіледі.
    Биологияны оқыту әдісі мектеп биология пәндерінің ерекшеліктеріне байланысты білім беру және тәрбиелеу, процестерінің жүйесі түрлі ғылым.
Бұл жүйені меңгеру мұғалімнің биология пәндерін тәрбиелеу оқыту процестерін басқаруына мүмкіндік береді. Биологияны оқыту әдісі, биологиялық мазмұнды, оқыту ерекшеліктерін ескере отырып, мектептегі барлық пәндерді оқыту барысындағы педагогикалық қағидаларға сай жүргізіледі.
    Мұғалімнің оқу материалын оқушылардың саналы түрде меңгеруін, оны өмірде қолдана білу дағдыларына үйрету жолдарының тиімді әдістерін үйретеді.
    Әдістеме оқу пәнінің мазмұнын және оқу формаларымен тәрбиелеу жолдарын қарастырады.
    Әдістеменың аталған бөлімдері бірін-бірі толықтырады және тығыз байланысты, бірлікте болады. Оқыту жұмыстарының құралдары мен жабдықтарын да анықтайтын осы әдістеме. Қорыта айтқанда әдістеме дегеніміз- биологияны қалай оқыту керек, нені үйретіп қалай тәрбиелеу керек, биологияны не үшін оқу керек? Деген сұрақтарға жауап береді.
   Биологияны оқу пәні ретінде оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады, онда нақты объектілер (өсімдік, жануар, адам) және тірі табиғаттың күрделі құбылыстарымен дамуын оқытады.[1]
Биология пәнінің мазмұны және оның өзіндік ерекшеліктері, оқыту әдістерін, тәсілдерін анықтаумен шектелмейді оның тәрбиелік мүмкіндіктерін де анықтайды.
   Биологиядан сабақ беру барысында тірі ағзалардың нақты фактілерін, табиғат құбылыстарының бір-бірімен байланысын тірі табиғаттың даму эвалюциясының заңдылықтарын оқып білу оқушылардың ғылыми, диалектикалық материалистік көзқарастарын қалыптастырады.
Биологиялық білім қоршаған табиғи ортаның маңызын, табиғатты қорғау қажеттілігімен қалпына келтіру шараларын қоғамдық және жеке еңбектің гигиенасының маңызын түсінуге, оқушыларды өмірге бейімдеп, политехникалық білім алуға мүмкіншілік туғызады.
Атақты педагог К.Д. Ушинский айтқандай Оқушылардың ақыл – ойын логикасын дамыту үшін жаратылыстану тарихын оқыту тиімді-деп есептейміз.
   Себебі тірі табиғаттың объектілерін бір-бірімен салыстыру, анықтау эксперименттер қою, щқушылардың ойлау қабілетін дамуын қамтамасыз етеді.
   Биологияны оқыту әдістемесі. Жалпы биологияны оқыту әдістемесі және арнайы биологияны әдістемесі болып екіне бөлінеді.
Жалпы биологияны оқыту әдістемесі мектеп биология курстарының пәндерінің мазмұны мен әдістеріне байланысты қарастырады.Аталған пәндердің бірізділігі, біртұтастығы және тәрбиелеп оқытудың элементтерінің дамуы, биологияны оқытудың жүйесін анықтайды. Білім беру, оқытудың жүйелілігі оқушылардың саналы түрде білім қалыптастыруымен тиянақтылығын анықтайды.
   Арнайы әдістерде сабақтардың әдістемесы, экскурсиялар сабақтан тыс жұмыстар кластан тыс жұмыстар қарастырылады.
    Биологияны оқыту әдісі барлық биология ғылымдар саласымен тығыз байланысты. Мектеп биология курстарынан сабақ беріп, оқыту үшін, мұғалім биология ғылымдар жүйесімен теориялық біліммен қаруланған тұлға болуы керек.
   Экологиялық білім – қоршаған ортаны қорғау үшін қажетті білімді, әдетті, ептілікті, икемдікті қамтиды. Ол кәсіби мамандарды дайындауға ықпал етіп, кадрларға білім беру, оларды дайындау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Экологиялық білімсіз қоғамдық экологиялық сана құру мүмкін емес. Экологиялық тәрбие және білім берудің негізгі келесідей ұстанымдары болуы шарт: ұстанымдары бәріне ортақ, кешендік және үздіксіз.
Бәріне ортақ ұстанымы бойынша экологиялық тәрбие мен білім беру қоғамның барлық мүшесін қамтуы керек. Экологиялық пәндерді оқыту жоғары оқу орындарының барлығында жүргізіледі. Алайда, экологиялық ағарту жұмысы тек оқытумен ғана шектелмеу керек.
   Экологиялық тәрбие мен білім берудің кешендік ұстанымы бойынша, әртүрлі екі үдерістің ғылыми негізделген әдістемелік талаптарды ескере отырып адамдардың санасына бірлесіп кешенді әсер етуі.
Үздіксіз ұстанымы, азаматтардың, мамандардың, басшылардың кәсіби жұмысы барысында қоршаған ортаға, адамдар денсаулығына жағымсыз әсер етуіне байланысты экологиялық тәрбие және білім беру жүйесі бойынша өздерінің біліктілігін көтерудің құқығы мен міндеттерін білдіреді.
Экологиялық ақпараттар алуға және қоршаған ортаны қорғау саласында шешімдер қабылдауға қоғамның қатысуы бойынша Қазақстан қол қойған Орхус Конвенциясы халықтың экологиялық саясатқа қатысуына үлкен жол ашады.
   Жоғары оқу орындарында экологиялық білім беру біршама кәсіби деңгейде жүргізіледі. Экологиялық білім берудің біртұтас жүйесін қалыптастыру Қазақстанда білім берудің жаңа жүйелері мен әлемдік стандартқа сай мемлекеттік оқу жоспарларын жасауды, қаржыландыруды, экологиялық білім беретін оқытушыларға қамқорлық көрсетуді, жоғары мектепте экологиялық білім мен тәрбие беруді көздейді. Кез-келген ғылым саласы сияқты экологияда біріншіден – таным шеңберін кеңейтуді, екіншіден – жинақталған білімді қоршаған ортаға қатысты мәселелерді шешуде қолдануды, экологиялық мәдениеттілікті қалыптастыруды мақсат тұтады.
   Экологиялық кәсіби білім мен тәрбие беру жоғары білім беру жүйесінің құрылымына еніп қана қоймай, оның негізгі бағытының бірі болуы қажет.     Экологиялық кәсіби білім мен тәрбие беруді жоғары білім беру мекемелерінің барлық деңгейлерінде сабақтастықпен жүргізген жөн. Оларды жүзеге асыру үшін білім жүйесін тұтасынан және оның жеке кезеңдері мен деңгейлерін кешенді түрде жетілдіретін шаралар қажет. Үздіксіз кәсіби білім беру мен тәрбие беру жүйесін қалыптастыру мен жетілдіру үшін теориялық жағынан негіздейтін ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру – уақыт талабы.    Осыған орай барлық пәндерді экологияландыру мәселесі де күн тәртібінен түспей отыр. Осының нәтижесінде білім беру саласындағы басты мәселе – әлеуметтік педагогикалық ұйымдастыру тұлғасынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру маңыздылық тудырып отыр. Оқушылардың өзіндік әрекетінің жоғары дәрежесін және шығармашылық қабілеті мен танымдық әрекетін қамтамасыз ететін жаңа оқыту технологияларын пайдалану тиімді, осындай технологиялардың бірі – модульдік оқыту технологиясы. Модульдік оқыту педагогикалық оқыту технологияларына қойылатын талаптарға жауап бере алатын алдын ала жоспарланған оқу үдерісін тәжірибе жүзінде жүйелі және бірізді түрде іске асырылатын жаңа технология болып саналады. Оқыту үдерісінде модульдік оқытуды қолдану тиімділігі, оқытудың дамытушылық сипаты нақты дидактикалық мақсаттарға қызмет ететін оқу ақпаратының толық берілуіне ықпалын тигізеді. Экологияның оқу модульнің құрылымында әр сабақтың орны және қолданылатын оқу құралдары мен құрал-жабдықтары белгіленді.    Осы логикалық құрылымда студенттің және оқытушы мақсатын айқындайтын экология пәнінің әр тақырыптық модульдің технологиялық картасы жасалды. Оқу модулінің технологиялық картасы бойынша сол модульге кіретін әр сабақтың ақпараттық картасы құрастырылды. Келесі сатыда әр сабаққа қатысты дидактикалық құралдар іріктеліп, практикалық жұмыстарды және оқушының өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті нұсқаулар, диагностикалық және дамытып оқыту міндеттерін жүзеге асыратын тапсырмалар даярланып, әр модульдің файлы құрастырылды.Осындай модульдік жоспарлау тәсілдерін қолдану оқу жоспарларында, оқу бағдарламаларында және тағы басқа ресми құжаттардағы өзерістерге сәйкес модуль құрамын реттеп отыруға тиімді болып келеді.

 

 

 

 

 

 

 


Модульдік іс-әрекетті жобалаудың өзіне тән қағидалары бар:
1. Әрбір пәннің ғылыми ұғымына негіздеме жасау, базалық бірліктерді білім мазмұнын меңгеру барысында айқындау.
2. Білім мазмұнын логикалық ретпен жүйелі түрде құрастыру (оқулықтан басқа).
3.Білім мазмұнының тұтастығы мен тәжірибелік маңыздылығын қарастыру.
4. Оқу материалын көрнекті тұрғыда құру.


Қорыта айтқанда, модульдік бағдарлама модульдік оқытудан жоғары. Бұл үлгі модульдің ортасындағы іс-әрекет. Кредиттік оқыту жүйемен модульдік бағдарламаны жобалаудың тек өзіне тән қағидаларын ескерген жөн. Оған мыналар жатады: модульдік, құрылымдық, өзгертілімдік, іс-әрекеттік, паритетті, кері байланысты ішкі мүмкіндіктерімен, интеллектуалды әлеует қорымен жүзеге асырушылық.
Модульдік қағида – модульдік оқытудың мұрат-мүддесінен тууы және оның маңыздылығы, студенттердің болашақта меңгеретін мамандығына қатысты оқу ақпаратының ауқымын айқындайтын құралдардың негізі. Құрылымдық қағида – оқыту мазмұнының модульдік жүйеге негізделуі, әрбір модульді айқындайтын дидактикалық мақсаттың құрылуы, оқытудың іс-әрекеті оның жетістігіне бағдарланып келуі. Модульдік бағдарламада кешенді дидактикалық мақсат ғылымаралық интеграциясының алғы шарты іспетті рөл атқарады.


Модульдік іс-әрекетті жобалаудың өзіне тән қағидалары бар:
1. Әрбір пәннің ғылыми ұғымына негіздеме жасау, базалық бірліктерді білім мазмұнын меңгеру барысында айқындау.
2. Білім мазмұнын логикалық ретпен жүйелі түрде құрастыру (оқулықтан басқа).
3.Білім мазмұнының тұтастығы мен тәжірибелік маңыздылығын қарастыру.
4. Оқу материалын көрнекті тұрғыда құру.
Кредиттік оқыту жүйемен модульдік бағдарламаны жобалауда тек өзіне тән қағидаларын ескерген жөн. Оған мыналар жатады: модульдік, құрылымдық, өзгертілімдік, іс-әрекеттік, паритетті, кері байланысты ішкі мүмкіндіктерімен, интеллектуалды әлеует қорымен жүзеге асырушылық.
Модульдік қағида – модульдік оқытудың мұрат-мүддесінен тууы және оның маңыздылығы, студенттердің болашақта меңгеретін мамандығына қатысты оқу ақпаратының ауқымын айқындайтын құралдардың негізі. Құрылымдық қағида – оқыту мазмұнының модульдік жүйеге негізделуі, әрбір модульді айқындайтын дидактикалық мақсаттың құрылуы, оқытудың іс-әрекеті оның жетістігіне бағдарланып келуі. Модульдік бағдарламада кешенді дидактикалық мақсат ғылымаралық интеграциясының алғы шарты іспетті рөл атқарады.
Ғылыми жұмыстардағы ұсыныстар міндетті түрде,зерттеу нәтижесінде алынған қортындылардыңнақты дәлелдерімен негізделуі тиіс.


Әдістемелық мәселерді шешу, ғылыми зерттеулердің бірнеше сатылары мен әртүрлі зерттеу элементтерінің үйлесімділігінің кезектігінен құралады.
Педагогикалық басылымдарда XXI ғасыр мұғалімінің моделі төмендегідей бейнеленген.
1 – іздемпаз ғалым.
2 – нәзік психолог
3 – жан-жақты шебер
4 – тынымсыз еңбеккер
5 – сұлулықпен сусынданған эстет
6 – терең қазыналы білімпаз
7 – кез келген ортаның ұйытқысы
8 – рухани бай гуманист
9 – адамгершілік пен патиотизм жаршысы
10 – идеал адам мүсіншісі.


   Оқушылардың дүниетанымын ғылыми түрде ұйымдастыруда,ғылыми-техникалық талаптарға сай білім беру мен таным белсенділігін арттыруда мұғалімдердің ғылыми-теориалық дайындығының маңызы зор.Бұл орайда мұғалімдердің ізденімпаздығы басты роль атқарады,яғни мұндай мұғалімдер-ізденімпаз ғалым болады.
   Чех педагогі Я.А.Коменскийдің ілімінен ілімінен бастап бүгінге дейін оқу әдістемесінде білім беруді ұйымдастырудың басты формасы.
Жалпы білім беретін мектептегі биологиялық білім мазмұнын, оны оқыту әдістерін түбегейлі жаңартудың қажеттігі көп жылдар бойы қалылтасқан ескі әдіснамалық ұстанымдарра негізделіп жасалған пәннің дәстүрлі әдістемесінің қоғам дамуындағы жаңа бағытта даму үрдісінен шыға алмай дағдарысқа түсуінен туындап отыр.
   Қазіргі мектептегі биология курсы XX ғасырда биология ғылымдарында болған, танымдық, білімдік және тәрбиелік жағынан аса маңызды деген өзгерістерді жеткілікті дәрежеде игермеген.
Қазіргі заманда ғылыми білімнің қуатты кіріктіру кезеңі жүріп жатыр.                  Мектепте білім мазмұнын пәндерге жіктеп оқыту басымдылығы берік сақталған. Орта, жоғарғы сыныптарда пәндік оқытуға мән берілуі қажет, онсыз оқушыларға қазіргі заманғы ғылым негіздерінен тиянақты білім беру мүмкін емес. Пәндік оқытудың гипертрофиясы биологияның басқа пәндермен байланысын былай қойғанда, өз ішіндегі салалық бөлімдері арасындағы байланыстың үзілуіне әкеп соқтырған. Мысалы: тіршіліктану курсы бір-бірімен байланысы аз цитология, эюлюциялық ілім, экология және генетика сияқты: тіпті әрқайсысы өз ғылыми пәнін де қажетті деңгейде бейнелей алмайтын жеке-жеке бөлімдерден тұрады.


      1.2 Биология пәні бойынша оқушылардың сыныптан тыс зерттеу                                                                                                                   

                               жұмыстарын ұйымдастыру әдістері
Біздің басқа мамандықтарға қарағанда тандап алған мамандығымыз “Биолог” немесе табиғат жөніндегі ғылымды оқытушы болғандықтан да басқалардан ерекшелігі бар. Сол ерекшелік негізінде бір нәрсеге бас ию керек болса, онда өсімдікке бас иіп, тәжім ету қажет, өйткені, өмірге, тіршілік етуге қажеттінің бәрін адам өсімдіктен алады. Табиғат – тілін білгенге, сырын ұққанға тәлімі мол мектеп. Дала – адамды еркіндікке баулыса, таулар ерлікке шақырады, орман сергектікке, еңбекке үйретсе, өзен – көл пәктікке, мөлдірлікке үйретеді. Оқушылардың биология пәні бойынша алған білімдерін тереңдете отырып, танымдық қызығуы мен шығармашылық қабілеттерін дамытуда теориялық білімдерін практикада пайдалана білуде мектеп жанындағы оқу-тәрбие учаскесінің маңызы өте зор.
Мектеп жанындағы учаскеде мынадай бөлімдер болуы керек: 
 – Бастауыш сынып оқушыларымен сабақ өткізілетін бөлім. (өсімдік     морфологиясы бойынша дүниетану сабақтары). 
 – Көп танапты ауыспалы егістікке егілетін дала дақылдары мен көкөніс дақылдары бөлімі. 
 – Оқушылармен жүргізілетін практикалық талаптарға сәйкес жылыжайлар мен көшеттер бөлімі 
  Мектептің оқу-тәжірибе үлескісінің жұмысын ұйымдастыруда ең бірінші алаңның топырағына көңіл аударған абзал. Себебі, топырақ құрамы мен құрылымы өсімдіктің өсуі мен гүлдеу мерзіміне, алынатын өнім түсіміне тікелей әсер етеді. Сондықтан оқу-тәжірибе үлескісінің алаңын топырақпен қамтамасыз ету мен оны танаптарға орналастыруға мұқият қарау қажет.         Мектеп алаңынан өнімді мол алу үшін ауыспалы егістік технологиясын пайдаланған дұрыс. Көптеген өсімдіктер, мысалы қызан, картоп, тамыржемістер (сәбіз, қызылша, шалқан), үрмебұршақ және пияз — көң мен қарашірікті, оның үстіне минералды тыңайтқыштарды есептеп шашуды талап етеді.
Әрине, тәжірибе күрделі климат, топырақ және ылғалдың түрлі жерлерінде жасалады. Сондықтан тәжірибе нәтижесі әр түрлі болары сөзсіз. Алайда тәжірибе дәл және анық болуы үшін барлық жүргізілетін есеп болуы абзал. Өйткені барлық мәлімет мынадай құжаттар арқылы жүргізіледі:
 – Күнделік дәптері. 
 – Тіркеу журналы. 
Күнделікке оқушылардың күнделікті бақылаған мәліметі жазылады. Онда күнделікті болған өзгерістер (өскіннің өсуі, гүлдеуі т.б.) ауа райында болған құбылыстар (фенологиялық бақылау), жасалған күтім (суару, түптеу, шөптеу, т.б.) жазылады.
   Тіркеу журналыңда жер аумағы, өсімдік тарихы, топырақ сипаттамасы тәжірибе алаңының сызбасы, ауданы, тәжірибе жұмысының жоспары, аудан бұрынғы дақыл жөнінде мәліметтер, 1 га шаққанда алынған өнім, есептеу қорытынды жазылады. Оқу-тәжірибе үлескісінің жұмысын дұрыс жоспарлаудың маңызы зор. Әрине, жоспарлау кезінде топырақтың құрамы мен құрылымын, өсімдіктің вегетациялық кезеңін, жергілікті жерде өсіруге ауа райының қолайлығын ескерген жөн. Сондай-ақ, жас кезінде дақылдарды күтіп, баптау үшін оқушылардың жазғы еңбек практикасын дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор.
   Топ мүшелерінің еңбек практикасын биолог мұғалімдер немесе бастауыш сынып мұғалімдері бақылап, ұйымдастырып отырады. Бригада мүшелері бірінші күні жұмысын бастарда мектеп үлескісінде жұмыс істеу кезіндегі сақтық ережесімен танысып, журналға қол қояды. Ал бақылаушы, үйретуші мұғалім жұмыс түрлерін белгілеп, оны орындау жолдарын көрсетіп, тәжірибе күнделігін жүргізуді реттеп, оқушылардың келгендері туралы журналға белгілеп отырады. Оқушылардың жазғы еңбек практикасы үлескіде өскен дақылдарды күтіп баптау, өнімін жинау жұмыстарымен бірге пәнге байланысты, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттырып, шығармашылыққа тәрбиелейді. Оқу-тәжірибе үлескісінің жұмысын дұрыс жоспарлау барысында мынадай педагогикалық міндеттер жүзеге асады: 
 – Оқушылардың танымдық қабілеттері артады. 
 – Теориялық білімнің практикамен байланысуы. 
 – Оқушыларды еңбеккерлікке, іскерлікке тәрбиелеу. 
 – Ізеттілікке тәрбиелеу (кішіге қамқор болу). 
 – Агробиологиялық тәрбие беріледі. 
 – Экономикалық білім беріледі. 
 – Шығармашылық қабілеттерін дамытады. 
Сондықтан да оқушыларға жан-жақты, саналы білім беруде, оларды өзіндік зерттеушілік еңбекке баулып, еңбек ете жүріп танымдық қабілеттерін дамытуда мектеп жанындағы оқу тәжірибе үлескісінің берері мол. Сабақтан кейін оқушылар өздерін толғандырып жүрген мәселелер жайлы оқытушыдан көп мағлұмат беруді сұрайды. Оқушылардың қызығушылығын қанағаттандыру үшін, танымдық қабілетін арттыру үшін мұғалім оқушыларды сыныптан және мектептен тыс жұмыстарға тарту керек. Сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарға үйірме, факультатив, секция, клуб, студиялардың жұмыстарын айтуға болады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.Биология курсынан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
                    2.1 Биология пәнінен сыныптан тыс жұмыстар


    Тәрбие беру бағытында биология пәнінен сыныптан тыс жұмыстардың маңызы зор. Оның көптеген түрлері мен формалары бар: пікірталас, биологиялық әдебиеттер мен басылымдарға шолу, тақырыптық кештер, рөлдік ойындар,  компьютерлік биологиялық ойындар, ғалымдар мен кездесу, конференциялар, табиғат туралы көркемсуреттер, биологиялық плакаттар байқаулары, биологиялық кештер, туған өлке табиғатын зерттеу, мектеп мұражайының жұмыстары, ауызша журнал өткізу т.б.

    Сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты сабаққа қарағанда әлдеқайда кеңірек, олар оқушыларды жан-жақты дамытуға бағытталып, сабақтағы материалдарды саналы, түрде тез ұғып қабылдауына жетелейді.

    Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың биологиялық пәндерінен алған білімдерін дамытуға және тереңдетуге, оқу үрдісінде олардың белсенділіктерін арттыруға, материалды тез меңгеруге мүмкіндік береді. Соныен қатар белгіленген әдебиеттерді оқуына, қарапайым тәжірибелер жасай білуге, өз өлкесінің экологиялық жағдайын бақылау жүргізуге үйретеді.

     Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың жан-жақты ойлауы мен іскерлігін арттыруғ бағытында жүргізілетін педагогикалық білім, экологиялық тәрбие беруде басты орын алатын жұмыстар бағыттарының бірі.

     Оқыту үрдісінде биология пәнінен сыныптан тыс жұмыстар жүргізу арқылы төмендегідей нәтижелерге жетуге болады:

                     Пәнарлық байланысты жүзеге асыру;

                     Оқушылардың таным үрдісі жандандырылып, білім алу және олардың біліктілігін қалыптастыруды;

                     Оқышылар биологиялық терминдерді жетік меңгереді;

                     Табиғатты аялай біледі.

 

Сыныптан тыс жұмыстар мемлекеттің білім беру саясатына сәйкес әрі оқу жүйелерінің жоспарларына сай өткізу мерзімі белгіленіп жоспарлануы тиіс. Оның үстіне оқушылардың жас ерекшеліктері, сынып деңгейлері қатаң түрде ескерілуі қажет.

 

 Қорытынды

    Оқушылардың пәндер мен тірі табиғат құбылыстары танымынан сабақ  үлгеруі көп жағдайларда оқыту методтарына байланысты болады. Мұғалім методты анықтау кезінде курсты жалпы қорытындылау сипатын, оқушылардың жас ерекшеліктерін еске алуы қажет. Оқыту методын таңдап алу оқу материалының мазмұны мен мектеп оқушыларының танымдық әрекеттері – репродукциялы немесе зерттеу сипаттары мен анықталады.

    Мектеп оқушысы репродукциялы танымды әрекеттер кезінді мұғалімнен, кітаптан, оқу фильмінен даяр информацияны алатын болғандықтан оны онша қинамай еске түсіреді.

      Оқутуды өздігінен іздену жауабына мәжбүр етілетін зерттеу принціпін пайдаланған кезде  мектеп оқушалырының танымдық процесі мүлде  басқаша өтеді. Оқушының танымдық әрекетін зерттеу сипаты өздігінен жұмыс істеу кезінде өте айқын басқалады.

     Биология  пәнінің мазмұны мен құрылымын және сабақ өткізуге тиісті материалдарды сараптап алу тағайындаудан басқа, ең ірі  басты мәселелердің бірі оның әдістерін де орынды қолдана білу болып табылады.

    Пәннен сабақ өткізу әдісін дұрыс  таңдай,қолданбаған жағдайда әрбір ұстаз алдына қойған мақсатына жете алмайды.

     Оқушылардың жас ерекшеліктерне қарай оқу материалының  мазмұнын сәйкестендіре отырып, оқыту әдісін дұрыс таңдағанда ғана  сапалы білім беруді қамтамасыз етуге болады.

    Оқыту әдісі дегеніміз – оқушы мен оқушының алдына қойған мақсатына жету үшін екі жақты іс – әрекеттері деп айтуға болады.

    Сонымен оқыту әдісі дегеніміз – ұстаздың білім беру әдістері деп қараса, екінші жағынан оқушының білімді игеру, қабылдау қабілеттілігі немесе әдісі. Оқыту әдістерінің құрылымы сабақ өткізу тәсілдерінен тұрады.

   Тәсіл дегеніміз – оқыту әдісінің бір ғана элементі, оның  көптеген әдістері бар екендігін байқауға болды. Оларды кейбір белгілеріне қарай отырып, былай топтастыруға болады.

      Дәстүрлі  сабақ беру әдістері, ол сол ертедегі философтар мен педагогтардың сабақ беру жүйелері болып есептеледі. Бұл әдістегі ең басты мақсат оқушыларға білім берудің қайнар көзіне, білімді калай, кайдан алу әдістері бойынша қолданады.Бұл әдіс бойынша білімнің қайнар көзі үшеу деп көрсетеді: практика, көрнекілік, сөз. Соңғы кездерде тағы бір әдіс қосылды, ол – оқулық және іртүрлі техникалық жүйелер. Сондықтан бұл топтан бес әдісті бөліп қарауға болады: практикалық, көрнекілік, өйлеу, оқулықпен жұмыс жүргізу, техникалық құрал – жабдықтарды пайдалану. Осы әдістердің өзіне тән өолдану ерекшеліктері бар.

 

 

 

 

 

                                     Әдебиеттер тізімі

 

1.  Аужанова Н.Б   Внеклассная работа по бологии. Учебное пособие – Алматы: Даир, 2008

2. Аужанова Н.Б Методика организации и проведения внеклассной работы по биологии. Учебное пособие – Алматы: Даир 2010

3. Аужанова Н.Б Паршикова Е.В Организация и проведение внеклассной работы по биологии. Материалы 

Республиканской  научно – практической конференции молодых ученых и студентов «Молодежь стратегический потенциал Казахстана»: Сборник Т. 2 – Талдыкорган –  2008

4.  Әлимқұлова Р. Тәртенова М. Қызықты ботаника. – Алматы : Мектеп – 1979

5. Жүнісова К. Әлимқұлова Р. Жұмағұлова К. Биология:Әдістемелік құрал. – Алматы Атамұра 2002

6. Қуанышева С.Е. Биологияны оқыту әдістемесі. Шымкент:2000ж

7. В.В Травникова Биологические экскурси СПб «Паритет» 2002

8. Ә.Бейсенова, А.Самақова, Т.Есполов, Экология және табиғатты тиімді пайдалану: оқулық – Алматы Ғылым 2008

9. Биология Қазақстан мектебінде/Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 2005 жылдан бастап

10. Оспанова Г. Экологи оқулық – Алматы Экономика 2002

11. Н.Л.Галеева. Сто примеров для учебного успеха ученика на уроках биологии «5 за знания» 2006